ProjActive AB

 

 

ProjActive AB erbjuder professionella tjänster inom projektledning, test,
systemutveckling och energiteknik.

 

ProjActive står för:

Pro-Aktivitet, Professionalism och
Aktiv Projektledning.

 

 

 

Vi är anslutna till
Berotec Competence Center - Sveriges största nätverk av oberoende
teknikkonsulter.

 

Berotec

 

 

Kontakt: info@projactive.se

Telefon: Mobil 070-293 13 93

Berotec vxl 08-716 15 10

 

 

ProjActive AB - Anders Rönnbäck © 2010 

www.projactive.se